بازگشت به صفحه اصلی

خدمات کاربران

آزمایشگاه ظفر در بخش های زیر فعالیت دارد :

درخواست نصب آنالایزر

اتصال آنالایزرهای آزمایشگاه با نرم افزار پارسی پل

شارژ سامانه پیام کوتاه

خرید پیامک جهت شارژ سامانه پیام کوتاه پارسی پل